Het Forum

samen scholen

voor een diverse en duurzame samenleving

De initiatiefnemers

Fifi Schwarz

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/fifischwarz

Twitter: @fifischwarz

 

Blog: www.dedingendebaas.nl

Mail: f.schwarz [at] hetforumamsterdam.nl

Fifi Schwarz (1974) is in 2015 begonnen aan de tweedegraads lerarenopleiding Docent Nederlands bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij combineert haar deeltijdstudie met freelance werk voor onderwijs-gerelateerde projecten. Ze blogt over het (aanstaand) leraarschap, mediawijs burgerschap en taal op www.dedingendebaas.nl.


Hiervoor was zij van 2014 tot 2016 werkzaam bij Platform Beta Techniek voor het programma School aan Zet. Dit programma versterkte scholen in hun ontwikkeling naar lerende organisatie. Als senior projectleider coördineerde zij het netwerk van referentiescholen voor het voortgezet onderwijs evenals het versterkingsprogramma voor samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen (po en vo).

Van 2004 tot 2013 was Fifi werkzaam bij stichting Nieuws in de klas (voorheen Krant in de Klas), aanvankelijk als educatief medewerker en sinds 2006 als directeur. Onder haar aansturing groeide de stichting uit tot de landelijke bron voor de verwerking van nieuwsmedia en de actualiteit in het primair en voortgezet onderwijs. Zij combineerde dit werk met een onderzoeksaanstelling bij de School of Media van de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Ze schreef diverse publicaties over de relatie tussen journalistiek en mediawijs burgerschap, waaronder het onderzoeksrapport Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid (samen met Nico Drok).
Haar onderzoeksverslag Nieuwswijsheid, de onmisbare schakel in de relatie tussen journalisten en nieuwsgebruikers is te raadplegen op www.nieuwswijsheid.nl.


Eerder was zij werkzaam als projectleider educatie en campaigner bij ontwikkelingsorganisatie (Oxfam) Novib. In haar vrije tijd heeft zij als vrijwilliger Kinderpersburo’s begeleid en geassisteerd bij taallessen aan ouders van leerlingen in Amsterdam Oost (beide via digitaal trapveld Cybersoek). Ook gaf zij als gastdocent les over hiphopcultuur bij de Weekendschool in Amsterdam Zuidoost. Fifi heeft haar doctoraalexamen in Amerikanistiek behaald, en volgde nadien een minor Onderwijskunde – beide aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 2006 is Fifi lid van de adviesraad van publieke omroep NTR (Kamer Educatie, Wetenschap en Geschiedenis).

Fifi: 'Toen ik voor Novib op dienstreis was naar Kenia, ontmoette ik vrouwen die werkten in kledingfabrieken. Zij hadden het – relatief – goed, omdat zij gesteund werden door een arbeidsrechtenorganisatie. Desondanks woonden ze met grote gezinnen in kleine krotten en hadden ze de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Terwijl zij dagelijks stapels spijkerbroeken maakten waar jonge consumenten hier in het Westen met gemak 120 euro voor neertellen. Terug in Nederland besefte ik dat de meeste mensen zich daar niet bewust van zijn – of er zelfs bewust voor kiezen zich daar niet mee bezig te houden. Ik wilde mensen daarover informeren, met name jongeren. Ze laten inzien dat keuzes die zij in hun dagelijks leven maken, van invloed zijn op het leven van mensen aan de andere kant van de wereld; maar ook dat wat elders in de wereld gebeurt, impact heeft op hun eigen leven hier. Daarom ging ik later werken bij Krant in de Klas (nu: Nieuws in de klas). Want docenten helpen om nieuwsmedia in te zetten als lesinstrument, kon eraan bijdragen dat jonge mensen actieve, bewuste, kritische burgers worden. Ondertussen leerde ik dat ik meer betrokken wil zijn bij het onderwijs zelf. Want school is dé plek waar jongeren leren te worden wie ze (kunnen) zijn, waar ze leren hun eigen toekomst vorm te geven – en daarmee die van anderen – en dat levens van mensen elkaar op allerlei manieren beïnvloeden.'

Barbara Devilee

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/barbaradevilee

 

Facebook: https://www.facebook.com/barbara.devilee

b.devilee [at] hetforumamsterdam.nl

Barbara Devilee (1975) werkt als docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Bij de opleiding Media Informatie en Communicatie (MIC) coördineert zij de Minor Jeugd en Media en is zij afstudeercoördinator. Ook is zij betrokken bij de (her)ontwikkeling van diverse modules en het curriculum van de opleiding.

In 2014 studeerde zij cum laude af aan de Vrije Universiteit, aan de masteropleiding Teaching and Learning in Higher Education. Zij werkt momenteel mee aan een onderzoek naar excellentieprogramma’s in het hoger onderwijs. De afgelopen jaren heeft zij diverse relevante opdrachtgevers uit het werkveld verbonden met de opleiding MIC: NTR SchoolTV, Mediasmarties, 7Days en Kidsweek, Amsterdam Marketing en USC Sport.

 

Voordat Barbara zich verbond aan de Hogeschool van Amsterdam, gaf zij in het primair en voortgezet onderwijs (vmbo) les in audiovisuele en digitale technieken. Ze werkte als coördinator van het jongerenprogramma bij het digitale trapveld Cybersoek en als projectleider bij de afdeling mbo van Kennisnet. Ook heeft ze als zzp-er voor diverse opdrachtgevers, zoals Cinekid, Apple en LearnIT, workshops verzorgd. Barbara behaalde haar doctoraalexamen in Film- en Televisiewetenschappen.

 

Barbara: ”Toen ik voor vluchtelingenwerk zomervakanties voor jonge asielzoekers organiseerde, merkte ik wat het met hen deed wanneer ze zich niet geaccepteerd en buitengesloten voelen. Erbij horen, gezien worden en je thuis voelen in een samenleving is zo belangrijk.

 

Inmiddels werk ik acht jaar in het onderwijs en ik merk dat het door de massaliteit vaak moeilijk is de tijd te vinden om studenten de persoonlijke aandacht te geven die hard nodig is om ze te motiveren voor hun opleiding en enthousiast te maken voor de opdrachten. Wanneer ze die aandacht wel krijgen, nemen studenten meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en studeren ze met meer plezier. Dan kan scholing echt bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal. Ze leren hun eigen talent kennen, waarderen en gebruiken. Dat gun ik iedere student en iedere leerling. Ik wil werken met collega’s die de kans krijgen en nemen om een leerling te zien als unieke persoon, die op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving.”

 

Beide initiatiefnemers hebben een groot netwerk opgebouwd van professionals die werkzaam zijn in en om het onderwijs, de mediasector en bij maatschappelijke organisaties en bedrijven – zowel in Amsterdam als daarbuiten. Bij de totstandkoming van het plan voor Het Forum hebben zij samengewerkt met een grote groep betrokken inhoudsdeskundigen.

 

 

Het Forum is een concept van

Fifi Schwarz en Barbara Devilee (juli 2015)

Voor meer informatie,

mail naar Info[at]hetforumamsterdam.nl